Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
FROST_
Xuất hiện:
15 Tháng hai 2015
Châm ngôn
Respect it
Giới thiệu về
aot_season29_leaguecup_204.png
Trang web
Xếp hạng của Team
FROST Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[FROST_]SwOOp_de Người lập Team 15 Tháng hai 2015 17 Tháng năm 2018 - 9:47 pm
[FROST_]Loki_4_ever Team Captain 18 Tháng tư 2015 18 Tháng năm 2018 - 10:19 pm
[FROST_]SirEisenstange1 Team Captain 10 Tháng mười hai 2015 22 Tháng tư 2018 - 11:02 am
[FROST_]SirEisenstange Team Captain 21 Tháng mười một 2015 Hôm qua, 10:13 pm
[FROST_]Swissboy Team Captain 15 Tháng tư 2015 35 phút trước
[FROST_]dornets Team Captain 25 Tháng một 2018 18 Tháng năm 2018 - 6:02 pm
[FROST_]TheProfessor_ Thành viên 5 Tháng tư 2016 27 Tháng sáu 2016 - 11:51 pm
[FROST_]Scaramangas Thành viên 1 Tháng một 2018 13 Tháng năm 2018 - 1:49 pm
[FROST_]DarkBlackout Thành viên 15 Tháng bảy 2017 10 Tháng năm 2018 - 6:17 am
[FROST_]Eren___ Thành viên 20 Tháng mười một 2017 Hôm qua, 1:38 pm
[FROST_]laior Thành viên 6 Tháng mười hai 2017 Đã online đượcMain Lobby
[FROST_]KR_Poetry Thành viên 25 Tháng tư 2017 21 Tháng tư 2018 - 6:26 pm
[FROST_]Luyindula Thành viên 29 Tháng mười 2017 Hôm nay, 1:08 pm
[FROST_]Water_B0ttle Thành viên 6 Tháng một 2018 6 Tháng năm 2018 - 9:56 pm
[FROST_]JormundElver Thành viên 28 Tháng tư 2018 13 Tháng năm 2018 - 7:27 pm
[FROST_]SickBoy_ Thành viên 20 Tháng tám 2017 13 Tháng ba 2018 - 9:52 pm
[FROST_]Spart__ Thành viên 28 Tháng tư 2018 12 Tháng năm 2018 - 11:45 pm
[FROST_]Nutl Thành viên 30 Tháng mười 2017 8 Tháng năm 2018 - 6:03 pm
[FROST_]DAANNIJ Thành viên 23 Tháng chín 2017 29 Tháng tư 2018 - 10:51 am
[FROST_]ClearKiller Thành viên 12 Tháng bảy 2017 10 Tháng năm 2018 - 9:34 am
[FROST_]CNSK Thành viên 18 Tháng năm 2017 14 Tháng năm 2018 - 1:25 pm
[FROST_]PatrickJane Thành viên 6 Tháng bảy 2015 9 Tháng ba 2017 - 9:06 pm
[FROST_]GafferTheCat Thành viên 14 Tháng chín 2015 7 Tháng năm 2018 - 3:17 am
[FROST_]Kittmann Thành viên 20 Tháng sáu 2016 25 Tháng hai 2018 - 10:28 am
[FROST_]SkyF1re Thành viên 24 Tháng ba 2018 14 Tháng năm 2018 - 6:21 am
[FROST_]MntberryCrunch Thành viên 22 Tháng tám 2017 1 Tháng tư 2018 - 8:58 pm
[FROST_]RespectIt Thành viên 13 Tháng tám 2016 26 Tháng mười một 2017 - 7:50 pm
[FROST_]GuLy_ Thành viên 1 Tháng bảy 2017 Hôm qua, 10:01 pm
[FROST_]MasterWarrior Thành viên 9 Tháng tư 2018 Hôm nay, 7:21 am
[FROST_]Patroclus_ Thành viên 7 Tháng ba 2016 Hôm qua, 8:15 pm
[FROST_]Benschi Thành viên 27 Tháng chín 2015 17 Tháng hai 2018 - 9:19 am
[FROST_]Pyrokar Thành viên 1 Tháng mười một 2017 Đã online đượcMain Lobby
[FROST_]BincK Thành viên 1 Tháng năm 2016 13 Tháng năm 2018 - 11:44 am
[FROST_]_BURN Thành viên 5 Tháng hai 2018 10 Tháng tư 2018 - 9:44 am